ទំព័រ_បដា
  • រូបភាពកម្ដៅអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដចល័ត H2F/H1F

    រូបភាពកម្ដៅអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដចល័ត H2F/H1F

    ផលិតផលនេះអាចត្រូវបានអនុវត្តទៅទូរស័ព្ទចល័តដែលមានចំណុចប្រទាក់ USB Type-C ។ដោយមានជំនួយពីកម្មវិធី APP ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ការបង្ហាញរូបភាពអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង ការបង្ហាញស្ថិតិសីតុណ្ហភាព និងមុខងារផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានដឹង។